Pożegnanie…

Pożegnanie…

Z głębokim żalem chcieliśmy przekazać wiadomość o śmierci naszej

Pani Dyrektor Krystyny Kopa

 

Wiele lat przewodniczyła naszej firmie wykazując się przy tym zdolnościami skutecznego menadżera oraz dobrego przełożonego.

Odeszła osoba mądra, uczciwa i szlachetna. Posiadała wiedzę i doświadczenie,                                     którymi dzieliła się ze współpracownikami.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia.

Zarząd i pracownicy Centrum Zdrowia “Błonie”