Poradnia dzieci chorych i zdrowych

Poradnia dziecięca zajmuje się opieką nad pacjentami do 18 roku życia.

W poradni dzieci chorych mogą otrzymać pacjenci, których stan zdrowia uległ pogorszeniu oraz w przypadku jakichkolwiek objawów niepokojących rodziców.

W poradni dzieci zdrowych wykonywane są okresowe bilanse dzieci i młodzieży , patronaże oraz szczepienia obowiązkowe i zalecane w Programie Szczepień Ochronnych

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie po numerem (52) 325 83 70

Godziny przyjęć

Poradnia dzieci chorych: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

Poradnia dzieci zdrowych:

  • poniedziałek 10.00 – 11.15
  • wtorek – piątek 10.00 – 12.30

Lekarze

  • Specjalista Io z dziedziny pediatrii Sylwia Domżalska
  • Specjalista IIo z dziedziny pediatrii  Maria Robak
  • lekarz medycyny Halyna Kovalenko

Do rejestracji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości dziecka (książeczka zdrowia, legitymacja szkolna, dowód osobisty). W przypadku odbioru wyników badań, recept itp. przez rodziców lub opiekunów prawnych konieczne jest potwierdzenie ich tożsamości przy pomocy dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

Uwaga!

Jeżeli dziecku na wizycie, pobraniu krwi lub szczepieniu, miałaby towarzyszyć osoba inna niż rodzic lub opiekun prawny, konieczne jest nadanie jej stałego lub jednorazowego upoważnienia. Można to zrobić wcześniej, zostawiając takie upoważnienie w rejestracji lub przekazując dokument osobie towarzyszącej dziecku.