Pielęgniarki środowiskowe

Pielęgniarki środowiskowe wykonują świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze w domu pacjenta.

Realizacja tych świadczeń odbywa się na podstawie zleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Do zabiegów tych należy podawanie leków różnymi drogami i technikami, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zakładanie opatrunków ran, odleżyn, pobieranie krwi itp.

 

Kontakt w sprawie zabiegów pod numerem telefonu  (52) 325 83 68  lub (52) 325 83 76   

 

Rejestracja na pobranie krwi w domu pacjenta:

  • w godzinach 7. 00 – 10.00 i 12.00-14.30 w laboratorium pod numerem telefonu (52) 325 83 84
  •  od 10.00 do 12.00 bezpośrednio u pielęgniarek środowiskowych  (52) 325 83 76

 

Pielęgniarki środowiskowe:

  • Pielęgniarka środowiskowa Beata Błochowiak
  • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Mirosława Gatz
  • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna ze specjalizacją z pielęgniarstwa rodzinnego Ewa Soroczyńska
  • Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Dominika Zagórska