Polityka prywatności

Lorem ipsum dolor sit amet.

 1. Administratorem danych osobowych jest „Krystyna Kopa i Wspólnicy”  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Broniewskiego 9;  kod pocztowy 85-316. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6  ust 1 pkt. c oraz art.9 ust. 2 pkt. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r (RODO) w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji  obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług medycznych. Dane będą przechowywane przez 20 lat, za wyjątkiem danych wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

  • żądania dostępu do jej danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do GIODO (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), w sytuacji stwierdzenia, że „Krystyna Kopa i Wspólnicy” Sp. z o.o. narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  Kontakt do inspektora danych osobowych : kontakt@dpo24.pl.