SPIROMETRIA

 

                    SPIROMETRIA

                                         rejestracja

            (52) 325 83 68 w godzinach 8.oo – 17.oo

Zapraszamy na badania spirometryczne do naszej Przychodni.

Jako Centrum Zdrowia Błonie chcielibyśmy Państwu zaoferować badania spirometryczne za pomocą nowo zakupionego Spirometru VyntusSPIRO, który jest pierwszym produktem powstałym dzięki połączeniu osiągnięć firm SensorMedics oraz JAEGER.
Jak przystało na tak prestiżowe marki urządzenie charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru oraz co równie ważne jest bardzo powtarzalny.

Podstawowe korzyści wynikające z tego połączenia to:

 Sercem systemu jest pneumotachometr opracowany przez firmę JAEGER®.
Solidny, dobrze sprawdzony przepływomierz JAEGER-a został wybrany jako urządzenia pomiarowe w setkach publikacji.
Każdego dnia jest szeroko wykorzystywany w wielu badaniach klinicznych na całym świecie (w Polsce ok. 200 ośrodków).

Dodatkowo posiada filtry bakteryjno / wirusowe pozwalające na łatwą, szybką i bezpieczną diagnostykę. Filtry Microgard II to kompleksowe podejście do aspektów higieny podczas badania.
Filtry są zatwierdzone do użytku zarówno w krajach Unii Europejskiej jak również w Stanach Zjednoczonych. Posiadają certyfikaty, potwierdzające skuteczność ich filtrowania, wydane przez niezależne laboratoria.

 Nasz Zespół:

Zatrudniamy lekarza specjalistę w zakresie chorób płuc z długoletnią praktyką i doświadczeniem oraz pielęgniarki ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, które posiadają certyfikaty upoważniające je do wykonywania badań spirometrycznych. Wysoka jakość badania w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i praktyką naszego zespołu jest gwarancją starannie przeprowadzonego badania z dobrze postawioną diagnozą.

Na czym polega spirometria

Badanie polega na sprawdzeniu pojemności i objętości płuc oraz na ocenie przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnorodnych fazach spokojnego i natężonego cyklu oddechowego.

W próbie rozkurczowej dodatkowo wziewnie podana zostaje ponadstandardowa dawka leku rozszerzającego oskrzela (salbutamol), celem oceny odwracalności ich obturacji w drugim badaniu, wykonanym po 15-20 minutach.

Wskazania i przeciwwskazania do badania

Badanie spirometryczne wykonuje się w celu rozpoznania i późniejszego monitorowania chorób wpływających na funkcjonowanie płuc, takich jak: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP) czy przewlekłe zapalenie oskrzeli – w tych chorobach do diagnostyki konieczne jest również wykonanie próby rozkurczowej, a także kontroli przebiegu innych schorzeń układu oddechowego jak mukowiscydoza czy śródmiąższowe włóknienie płuc.

Spirometria jest badaniem wysiłkowym, podczas którego zwiększa się ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej. W związku z tym przed skierowaniem pacjenta na badanie należy się upewnić, że choroby współistniejące nie stanowią przeszkody w jego wykonaniu. Do najważniejszych należą świeżo przebyte incydenty naczyniowe serca lub mózgu, tętniaki wewnątrzczaszkowe oraz aorty piersiowej, czy też niedawno przebyta operacja okulistyczna. Nie ma również możliwości wykonania badań czynnościowych u pacjentów z trwałą tracheostomią.

Jak należy przygotować się do badania Spirometrii:

  • Pacjent przed badaniem nie powinien usuwać protez zębowych.
  • nie jest również wymagane pozostawanie na czczo, ale posiłek przed badaniem nie powinien być obfity.
  • nie należy palić papierosów i e-papierosów (minimum 1 godzinę przed badaniem),

  • nie należy przyjmować używek, włącznie z alkoholem (przez minimum 8 godzin),

  • 1 godzinę przed badaniem nie wykonywać intensywnego wysiłku.

Warto mieć na sobie ubrania pozwalające na swobodne ruchy w obrębie klatki piersiowej i brzucha.

W przypadku zlecenia spirometrii z próbą rozkurczową trzeba odstawić leki wziewne (jeśli to możliwe i w ścisłym porozumieniu z lekarzem). Są to:

  • β2-mimetyki krótko działające (fenoterol, salbutamol) – na 12 godzin przed badaniem

  • β2-mimetyki długo działające (formoterol, salmeterol) – na 24 godziny

  • β2-mimetyki bardzo długo działające (olodaterol, wilanterol, indakaterol) – na 36 godzin

  • leki przeciwcholinergiczne krótko działające (ipratropium) – na 12 godzin

  • leki przeciwcholinergiczne długo działające ( tiotropium, glikopyronium) – na 48 godzin

Jeśli badany przyjmuje preparaty złożone, powinien przyjąć czas odstawienia leku, który działa dłużej.

Opis badania spirometrycznego

Opis, który państwo dostaniecie zawierać będzie ocenę rodzaju zaburzeń parametrów wentylacyjnych płuc i stopień tych zburzeń. W przypadku badania z próbą rozkurczową w opisie znajdzie się również ocena odwracalności obturacji i wynik próby rozkurczowej.

W przypadku, kiedy w ocenie lekarza kierującego brak możliwości odstawienia leków bronchodilatacyjnych ( np. u pacjenta z ciężką POCHP) prosimy o zaznaczenie tego faktu na skierowaniu, aby personel wykonujący spirometrię oraz lekarz opisujący mogli uwzględnić czas od ostatniej dawki leku do badania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem:

1 Spirometria bez opisu 50.00 zł

2. Spirometria z opisem 90.00 zł

3.Spirometria z próbą rozkurczową i opisem 140.00 zł

Numer kontaktowy: (52) 325 83 68 w godzinach 8.oo – 17.oo